☆ Galjot || Ù PDF Read by ✓ Drago Jančar


 • Title: Galjot
 • Author: Drago Jančar
 • ISBN: 829982
 • Page: 122
 • Format: Hardcover

 • Galernik , pierwsza prze o ona na Polski ksi ka Jan ara, jest opowie ci o losach tu acza z wyboru, zmagaj cego si z przeciwno ciami losu w redniowiecznej Europie, kt rej codzienno ci pod rz dami wi tej Inkwizycji s procesy czarownic, p on ce stosy, labirynt tajnych stowarzysze , ob awy na czcicieli szatana , pokutne pielgrzymki biczownik w, epidemie morowej zarazy.Galernik , pierwsza prze o ona na Polski ksi ka Jan ara, jest opowie ci o losach tu acza z wyboru, zmagaj cego si z przeciwno ciami losu w redniowiecznej Europie, kt rej codzienno ci pod rz dami wi tej Inkwizycji s procesy czarownic, p on ce stosy, labirynt tajnych stowarzysze , ob awy na czcicieli szatana , pokutne pielgrzymki biczownik w, epidemie morowej zarazy Niezwyk e przygody bohatera rozgrywaj si na tle zarysowanych szkicowo wydarze historycznych Wplecione w akcj odr bne epizody to pe ne humoru anegdoty lub alegorie ludzkiego losu Powsta a powie , kt r mo na by nazwa egzystencjalno historyczn , barwna, wielowarstwowa, trzymaj ca czytelnika w napi ciu.
  Drago Jančar
  Drago Jan ar je kon al Vi jo pravno olo v Mariboru Med tudijem je bil kulturni, glavni in odgovorni urednik tudentskega lista Katedra Po tudiju je bil najprej zaposlen kot novinar pri dnevniku Ve er, nato je bil svobodni pisatelj, za tem dramaturg pri Viba filmu in nazadnje tajnik in urednik pri zalo bi Slovenska matica v Ljubljani tudijsko je ve krat bival v tujini, v ZDA, Veliki Britaniji, Nem iji Od leta 2001 je redni lan SAZU Je najve krat prevajani sodobni slovenski pisatelj.Jan ar je najprej za el s pisanjem pripovednih del v modernisti ni pripovedni tehniki in pod vplivom francoskega novega romana V pripovednih delih obravnava spore posameznika z aktualnim dru benim okoljem roman Petintrideset stopinj, novele O bledem hudodelcu in pripoveduje o tragi nem spopadu med individualno love ko eksistenco in kaosom objektivnega sveta romana Galjot, Severni sij, novele Smrt pri Mariji Sne ni.V Jan arjevih pripovednih delih v osemdesetih letih dvajsetega stoletja so opazne postmodernisti ne prvine, pozneje pa se tem pridru i e tematski premik k intimnim eksistencialno odlo ilnim problemom novele Pogled angela, roman Posmehljivo po elenje Pisatelj je v svojih delih uporabil tudi zgodovinsko tematiko romana Galjot, Katarina, pav in jezuit.Jan ar v svojem dramskem opusu upodablja posameznika, ki v sporu s posplo ujo im in neob utljivim sistemom praviloma propade Pri tem izbira predvsem zgodovinsko snov in jo alegori no povzdigne Disident Arno in njegovi, Veliki briljantni val ek, Dedalus, Klementov padec, Hal tat Groteska Zalezujo Godota je variacija besedila S Becketta Pomembna je tudi Jan arjeva esejistika, ki se ukvarja z eksistencialnimi in politi nimi vpra anji intelektualcev v sodobnem, posebej socialisti nem svetu.Drago Jan ar je za svoj knji evni opus prejel tevilne nagrade leta 1982, 1985, 1989, 1995 Grumovo narado, leta 1979 nagrado Pre ernovega sklada, leta 1993, 1995 Ro an evo nagrado, leta 1993 Pre ernovo nagrado, leta 1999, 2001 nagrado kresnik, leta 1994 evropsko nagrado za kratko prozo in leta 2003 Herderjevo nagrado.


  Commentaires:

  Mirrani
  I simply can't say enough how easily I found myself falling deeply under the spell of Jancar (and I would assume some of Biggins as well, being the translator) as I turned the pages of this book. Simply telling other readers that I couldn't put the book down is not description enough for how I felt as I read the Galley Slave. Every word seemed to help you hang on until the one that followed it. The main character, in fact, doesn't become a galley slave until well through the book, however, the w [...]

  Nick
  The Slovenian government made an arrangement with Dalkey Archive to publish translations of its literature. One can only hope that other entries in the series are less dark. Johann Ot, the protagonist, forced from his home and his native land under circumstances that are horrific in his memory if not clearly explained for the reader, travels across a pre-modern Europe as fake merchant, fugitive, and as the galley slave of the title, haunted by his memories when not actively pursued by rotten jud [...]

  lyell bark
  good book about being covered in sludge and dirt.

  Elif Sena Ergin
  "'Şu an her şey son bulsaydı, başımdan geçenler fazlasıyla yeterdi' dedi Johan Ot. 'Ama son bulmayacak' diye sürdürdü." (s. 128/384). Tüm kitabın özeti bu cümle olabilir. Johan Ot'un yaşadığı dönemde tam bir kaos havası hakim. Romanın da anlatımı yer yer kopuk, olaylar ardısıra cereyan ediyor. Ama 17. yüzyıl Avrupası'nın atmosferi daha iyi anlatılabilir miydi bilmiyorum. Bir yandan cadı avları, bir yandan savaşlar, bir yandan veba. İç karartıcı, karanlık ve [...]

  Larry Ggggggggggggggggggggggggg
  Good book with lots of puking, dampness, flies, rats

  David Alex
  The Galley Slave depicts a rural 17th century Europe where everyone is equally helpless in the face of epidemics and superstition reigns for the majority of the population. Does hanging a legless rat in your doorway ward off the Devil? Does rubbing yourself down with pulped garlic prevent deadly buboes? Are clouds of chattering flying vermin and sea monster attacks as tangible threats as bandits and the inquisition? All this is filtered through a narrator who maintains a facade of sly irony in t [...]

  Caleb Wilson
  History as a closed loop of mud, mold, plague, paranoia, xenophobia, and extreme personal misfortune. However, not without fleeting humor and specks of brightness and hope! Though perhaps the chummy, concerned narrator, who is prone to ironic understatement about torture and madness, makes it even more horrific.

  Lukas Evan
  I can unequivocally say that this is the best Slovenian novel I've ever read.

  Kerrie
  couldn't get into it, really wanted to.

  Ian
  Awesome, breugelesque, plague epic

  Thunder_road
  Obdobje zgodovine, ki ponuja toliko možnosti za literarno ustvarjanje. Dobra osnova, a žal, po mojem mnenju, neposrečena izvedba.

  Niko
  Great book, intimate tale of one individual in 1600's middle/southern/ Mediterrenian Europe. Highly reccommended!

  • ☆ Galjot || Ù PDF Read by ✓ Drago Jančar
   122 Drago Jančar
  • thumbnail Title: ☆ Galjot || Ù PDF Read by ✓ Drago Jančar
   Posted by:Drago Jančar
   Published :2019-02-01T09:08:04+00:00