☆ Ten ve Gölge || ↠ PDF Read by ✓ Hulki Aktunç


 • Title: Ten ve Gölge
 • Author: Hulki Aktunç
 • ISBN: null
 • Page: 358
 • Format: Paperback

 • Usta hikayeci Aktun tan ger e i alg lama ve yans tma bi imi ok farkl , dili ve slubu iyice s z lm ondokuz hikaye Yak n tarihimizin odak noktalar n tek tek her bireyde, her ortamda ve anlat m bi iminde yakalayabilen r nler.
  Hulki Aktunç
  Askeri okullardaki orta ve lise y llar ndan sonra stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ne girdi Y ksek renimi s rd rmedi.Yaz ya am , d nemin nemli dergilerinden Yeni Ufuklar da ba lad 1968 lk kitab Gidenler D nmeyenler ile T rk Dil Kurumu yk d l n 1977 , Bir a Yang n roman ile Abdi pek i d l n 1981 , Bir Yer G stericinin Hayat ile Yunus Nadi yk d l n 1990 kazand 1976 sonras nda iire zel bir a rl k verdi nsan A klar n n K l d r ile Halil Kocag z iir d l n 1994 , Ist raplar Ansiklopedisi ile de Cemal S reya d l n ald 1995 On y l a an bir al man n r n olan B y k Argo S zl 1990 gerek T rkiye de, gerek yurtd T rkoloji evrelerinde yo un ilgi g rd 1998 yk ye d n y l oldu G z Her eyi Bilir Hulki aktun 2009 y l nda YKY tarafindan bas lan S nmemi Dizeler kitab yla da iki b y k iir d l n n, Beh et Necatigil ve Metin Alt ok d llerinin sahibi olmu tur.Aktun , kendisine zg bir slup geli tirdi i yk lerinde ve romanlar nda, bir yandan lkemiz d zyaz anlat geleneklerini g n m ze do ru de erlendirirken, bir yandan da nc anlat m denemelerine giri ir Aktun un iiri de bug n n insan nda arad kendili inden iirsel bak n ara t r lmas ve saptanmas n n pe indedir iirimizin hen z t kenmemi olanaklar n s naya s naya geli ir ve yeni bir iirsel blok yaratmaya y nelir Denemeleri Erotologya , 2000 , i inde bulundu umuz co rafyan n kendisine zg erotizmini z mlemeye al an ilk yap t say l r ki yk s , filme d n t r lm t r A ka Kimse Yok y netmen Osman S nav , Bir Yer G stericinin Hayat y netmen T lay Eratalay rlanda da ger ekle tirilen iir eviri seminerleri do rultusunda baz iirleri ngilizceye evirilmi ve Twelfth Song ba l yla yay nlanm t r 1998.Uzun bir s redir kanser tedavisi g ren Hulki Aktun , 29 Haziran 2011 de hayata g zlerini yummu tur Cenazesi Karacaahmet Mezarl nda topra a verildi.


  Commentaires:

  • ☆ Ten ve Gölge || ↠ PDF Read by ✓ Hulki Aktunç
   358 Hulki Aktunç
  • thumbnail Title: ☆ Ten ve Gölge || ↠ PDF Read by ✓ Hulki Aktunç
   Posted by:Hulki Aktunç
   Published :2019-01-04T09:07:28+00:00