[PDF] Download Ý Anayasa Hukuku | by â Mustafa Erdoğan


 • Title: Anayasa Hukuku
 • Author: Mustafa Erdoğan
 • ISBN: 9944769327
 • Page: 120
 • Format: Paperback

 • None
  Mustafa Erdoğan
  Prof Dr Mustafa Erdo an, Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi mezunudur.Ayn fak ltede y ksek lisans ve doktoras n yapan Erdo an, bir s re idari hakim olarak al t ktan sonra Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi nde akademik kariyerine ba lam t r Amerika n n Virginia eyaletindeki George Mason niversitesinde misafir retim yeli i daha sonra Amerikan Y ksek Mahkemesi zerine ara t rmalar yapm t r Liberal D nce Toplulu u Derne i nin kurucular ndan olan Erdo an, ayr ca Liberal D nce dergisinin 1996 2002 y llar aras nda edit rl n y r tm t r Hacettepe niversitesi BF Hukuk Bilimleri Anabilim Dal Ba kan olarak uzun y llar g rev yat ktan sonra 2010 y l nda emekli olmu tur Halen stanbul Ticaret niversitesi Hukuk Fak ltesi Dekan olarak g rev yapmaktad r.


  Commentaires:

  • [PDF] Download Ý Anayasa Hukuku | by â Mustafa Erdoğan
   120 Mustafa Erdoğan
  • thumbnail Title: [PDF] Download Ý Anayasa Hukuku | by â Mustafa Erdoğan
   Posted by:Mustafa Erdoğan
   Published :2019-01-23T00:12:13+00:00