[PDF] Download ì Eski Şiirin Rüzgârıyle | by ✓ Yahya Kemal Beyatlı


 • Title: Eski Şiirin Rüzgârıyle
 • Author: Yahya Kemal Beyatlı
 • ISBN: 9789757618171
 • Page: 307
 • Format: Paperback

 • Eski a lar n ruh iklimini yeni zamanlara ta yan Eski iirin R zg r yle de yer alan iirler, t pk kendi G k Kubbemiz de oldu u gibi, m kemmele ula may ama layan dile ve musikiya dayan r Sesin ve s z n dize i in anlam n yeniden kuran Yahya Kemal anlar n, an lar n ki isel ve toplumsal tarih i indeki yerini de yeniden anlamland rm ve iirine ta m t r Onun dizelerinEski a lar n ruh iklimini yeni zamanlara ta yan Eski iirin R zg r yle de yer alan iirler, t pk kendi G k Kubbemiz de oldu u gibi, m kemmele ula may ama layan dile ve musikiya dayan r Sesin ve s z n dize i in anlam n yeniden kuran Yahya Kemal anlar n, an lar n ki isel ve toplumsal tarih i indeki yerini de yeniden anlamland rm ve iirine ta m t r Onun dizelerinde b y k bir k lt r ve uygarl n kokusu, rengi, ritmi hissedilir Eski iirin R zg r yle de yer alan ve neoklasik bi emin en de erli rneklerinden say lan iirler nc ve e siz niteliklerinin yan s ra iir tarihimize, b y k airlerin hat ras na ve miras na da bir selamd r.Kalbim yine zg n seni and m da derinden.Ge tim yine d n eski hazan bah elerinden zg n ve k r lm gibi en ince yerinden,Ge tim yine d n eski hazan bah elerinden Kendi G k Kubbemiz le Yahya Kemal evrenine giren okurlar, Eski iirin R zg r yla ile eski a lar n iklimini hissedecekler.
  Yahya Kemal Beyatlı
  Yahya Kemal Beyatl 2 Aral k 1884, sk p 1 Kas m 1958, stanbul , T rk air, yazar, siyaset i, diplomat Do um ad Ahmed Ag h t r.Cumhuriyet d nemi T rk iirinin en b y k temsilcilerinden biridir iirleri Divan edebiyat ile modern iir aras nda k pr l k g revi stlenmi tir T rk edebiyat tarihi i inde D rt Aruzcular dan biri olarak kabul edilir Di erleri Tevfik Fikret, Mehmet kif Ersoy ve Ahmet Ha im dir Sa l nda T rk edebiyat n n ba akt rleri aras nda kabul edilmi ancak hi kitap yay mlamam bir airdir.Yeni kurulan T rkiye Cumhuriyetinde milletvekilli i ve b rokratl k gibi siyasi g revler stlenmi tir.


  Commentaires:

  Laila
  bitmesin diye harf harf ,hece hece, gazel gazel okudugum bir kitapti Gunlerce susuz kalip kana kana su icer gibi okudum yazilanlari. Eserlerin serhlerini ararken verdigim ugrasinin keyfi, yeni bir seyler ogrenme heyecani Nasil anlatayim, ölmeden bir Yahya Kemal siirini serh etmediyseniz zarardasiniz Kitabin en etkilendigim dizeleri, asigi oldugum Nesati'nin; Bile Redifli Gazeli'nin tahmisiydi. Onu da paylasip incelememe son vereyimNeşati’nin Gazelini Tahmis- Yahya Kemal BeyatlıYe’se garke [...]

  Erdem Akın
  Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya RabbiSenin uğrunda ölen ordu budur ya RabbiTa ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ınYahya Kemal

  • [PDF] Download ì Eski Şiirin Rüzgârıyle | by ✓ Yahya Kemal Beyatlı
   307 Yahya Kemal Beyatlı
  • thumbnail Title: [PDF] Download ì Eski Şiirin Rüzgârıyle | by ✓ Yahya Kemal Beyatlı
   Posted by:Yahya Kemal Beyatlı
   Published :2018-010-14T01:55:36+00:00