[PDF] Download ✓ Yaseminler Tüter mi, Hâlâ? | by ☆ Alev Alatlı


 • Title: Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?
 • Author: Alev Alatlı
 • ISBN: 9789752893030
 • Page: 456
 • Format: Paperback

 • Bas lan ilk roman m Yaseminler T ter mi, H l Ocak, 1985 de kt te yandan, Yaseminler T ter mi, H l , Eleni olarak do an, Naciye ye d n en, T rk kocas na d rt ocuk do urduktan sonra eski Hisar g meni bir Anadolu Rum u ile evlenen bir kad n n sahiciye yak n hik yesidir Ben yazd mda K br s ve K br s a benimki t rden bir yakla m moda de ildi kitap yerini tam Bas lan ilk roman m Yaseminler T ter mi, H l Ocak, 1985 de kt te yandan, Yaseminler T ter mi, H l , Eleni olarak do an, Naciye ye d n en, T rk kocas na d rt ocuk do urduktan sonra eski Hisar g meni bir Anadolu Rum u ile evlenen bir kad n n sahiciye yak n hik yesidir Ben yazd mda K br s ve K br s a benimki t rden bir yakla m moda de ildi kitap yerini tam bulmad T rkler fazla Yunan yanl s , Yunanl lar fazla T rk yanl s buldulard belki bundan sonra Alev Alatl Her okuyu umda i imin dalga dalga oldu unu bir tek Yasemin lerde ya ad m Her seferinde Naciye oldum pa alar m doland bacaklar ma Peyker e a lad m, Afroditi yi ba r ma bast m her seferinde, Hasanimu ilk o lum oldu Arif e evremi verdim, Glafkos un yata nda yasemin koktum.D n lebilen her eyin ya anabildi ini, ya anan hi bir eyin silinmedi ini, her bulutun alt nda bir iz oldu unu yeniden bildim, yeniden bildim.Koruk tad nda bir ya am b t n bunlar d nd ren Akdeniz sahillerinde s r klenen ba bo bir yaprak, s t beyaz rp kollar On birinde bir ocuk, Kaymakl n n Genabas Eleni Klo Morias Naciye Arif, sen s yle bakal m, Yaseminler T ter mi H l
  Alev Alatlı
  Alev Alatli was born in 1944 in Izmir, Turkey After finishing her high school education in Tokyo she went on to gain an undergraduate degree in Economy and Statistics at the prestigious Middle East Technical University in Turkey After gaining a Fulbright scholarship, she traveled to America and attended the Vanderbilt University in Nashville, Tennessee where she completed her MA degree in Economics After this Alatli undertook a Doctorate in Philosophy at Dartmouth College, New Hampshire Her research interests spread to Religion, religious thoughts and the history of civilisation In 1974 she returned to Turkey as a lecturer and an economist for the government Alatli has also served as co researcher at California Berkeley University looking at psycholinguistics Alev Alatl d 1944, zmir T rk yazard r Liseyi Tokyo, Japonya da okudu Ekonomi statistik lisans n ODT , Ekonomi ve Ekonometri Y ksek Lisans n Fulbright bursu ile gitti i ABD, Vanderbilt niversitesinden Nashville, Tennessee ald Bunu takiben, felsefe renimine ba layan Alatl doktora al malar n New Hampshire, Dartmouth College de s rd rd lahiyat, D nce ve Medeniyet Tarihi zerinde yo unla t 1974 de T rkiye ye d nd , stanbul niversitesi ktisat Fak ltesinde retim g revlisi, Devlet Planlama Te kilat nda k demli ekonomist olarak al t California niversitesi Berkeley ile ortak psiko dilbilim al malar y r tt Cumhuriyet Gazetesi b nyesinde Bizim English dergisini karan Alatl , daha sonra T rk Yazarlar Kooperatifinde YAZKO ba kan yard mc s olarak g rev ald.


  Commentaires:

  Suna
  Oldukça sürükleyici ve etkileyici bir roman fakat Sanıyorum ki yazar bu kitaba Lawrence Durrell'in Bitter Lemons of Cyprus kitabının etkisiyle başlamış. Kitabın yazıldığı dönemde Durrell'in kitabının henüz Türkçeye çevrilmemiş olmasının rahatlığıyla da Durrell'in bazı fikirlerini kitaba kelimesi kelimesine kopyalamış. Tam bir hayal kırıklığı insan kitaptaki diğer fikirlerin nereden kopyalandığını merak ediyor. Bu da eserin değerini düşürüyor.

  Eyup
  Eleni Naciye Arif, doğuştan kadın, yasemin kokulu bir genç kız, ben onu çok sevdim, herkese tavsiye ederim.

  • [PDF] Download ✓ Yaseminler Tüter mi, Hâlâ? | by ☆ Alev Alatlı
   456 Alev Alatlı
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Yaseminler Tüter mi, Hâlâ? | by ☆ Alev Alatlı
   Posted by:Alev Alatlı
   Published :2018-011-07T09:03:05+00:00