[PDF] Download Í Akışı Olmayan Sular | by ✓ Pınar Kür


 • Title: Akışı Olmayan Sular
 • Author: Pınar Kür
 • ISBN: 9789750733789
 • Page: 330
 • Format: Paperback

 • P nar K r, yk lerini bir yap ustas n n dikkatiyle kuran yazarlar m zdan Edebiyat n her eyden nce bir yap sorunu oldu unu bilen, da n k anl k izlenimlerin kolay iirselli ine kendini kapt rmayan bir kurgu ustas P nar K r n yk lerindeki iirsellik, zellikle yk ler okunup bitirildikten sonra tad na var lan bir kusursuzluktan kaynaklan yor Bu yk leri okudu unuzdP nar K r, yk lerini bir yap ustas n n dikkatiyle kuran yazarlar m zdan Edebiyat n her eyden nce bir yap sorunu oldu unu bilen, da n k anl k izlenimlerin kolay iirselli ine kendini kapt rmayan bir kurgu ustas P nar K r n yk lerindeki iirsellik, zellikle yk ler okunup bitirildikten sonra tad na var lan bir kusursuzluktan kaynaklan yor Bu yk leri okudu unuzda, yaln zca belli yk ki ilerinin a klar na, ac lar na, ya amlar na de il, iyi edebiyat alan na giren bir yazarl k abas na da tan k olacaks n z Onun yk lerinin en belirgin zelliklerinden biri de zamana kar dayan kl olu lar d r.Eski g nlerden ne zaman s z a sa, yal daki ya am bir masal anlat rcas na anlatmaya koyulsa bana, her eyden, herkesten ok Pertev A bi ile ilgili an lar aktarmas , kendisiyle ilgili hi bir a k araya katmamas , evlenmemi li i Han mefendiden ayr lamazd m kafamda geli tirdi im umutsuz sevgi imgesini peki tiren elerdi Ama inanc m do rulayan, her eyden ok Enise Abla n n hep yumu ak bakan ela g zlerinin Pertev Bey e bakarken daha bir lt l yumu amalar yd.
  Pınar Kür
  Yazar Bursa da do du Tam ad Havva P nar K r Yazar smet K r n k z d r lk ve orta okulu Ankara da , liseyi New York ta okudu niversiteye New York ta ba lad ve stanbul da Robert Kolej in y ksek k sm nda tamamlad Fransa da Sorbonne niversitesinde Yirminci Y zy l Tiyatrosunda Ger ek ilik ve Yan lsama Pirandello, O neill ve Etkileri teziyle doktoras n verdi Ankara da Devlet Tiyatrolar nda dramaturg olarak al t 1971 1973 Bilgi niversitesinde ders verdi Gazeteci Can Koluk sa ile bir s re evli kald Hik yeleri 1971 den itibaren dergilerde yay nlanmaya ba lad M stehcenlik y z nden tenkide u rad.


  Commentaires:

  Aysenur
  Kitaptaki ilk dört öykünün modern Türk hikaye geleneğine yeni bir şey katmamasına, hatta yer yer bayağılaşmasına ve tekrarlarıyla sıkmasına karşın; son öykü olan 'Bitmiş Zamana Dair' hayatımda okuduğum en iyi klasik anlatılardan biriydi. Bu yetmiş sayfalık öykü için bile okumaya fazlasıyla değer bir kitap.

  Can Kurban
  Ilk ve son hikaye guzel ama digerleri bana gore degil

  Dolunay
  Pınar Kür'ün bu kitabı kısa hikayelerden oluşuyor. Kahramanlar bize belki kendimizden tanıdık gelecek cinsten. Son derece yalın ve akıcı bir dil ile bilmediklerimizi, unutmaya çalıştıklarımızı hatırlatıyor. Sanki okuduğunuz mekana doluşuveriyor tüm karakterler.

  Fatma Alkan
  Her bir hikaye birbirinden güzel

  • [PDF] Download Í Akışı Olmayan Sular | by ✓ Pınar Kür
   330 Pınar Kür
  • thumbnail Title: [PDF] Download Í Akışı Olmayan Sular | by ✓ Pınar Kür
   Posted by:Pınar Kür
   Published :2019-02-25T09:30:15+00:00