[PDF] Download Ø Bitmeyen Aşk | by ½ Pınar Kür


 • Title: Bitmeyen Aşk
 • Author: Pınar Kür
 • ISBN: 9789750733802
 • Page: 498
 • Format: Paperback

 • Edebiyat m z n ustalar ndan P nar K r, Bitmeyen A k ta a k t m boyutlar yla ve ok de i ik, al lmad k a lardan irdeliyor Edebiyat n ve ya am n en temel elerinden biri olan a k duygusal de il de ak lc bir yakla mla ele al p ta d t m olas l klar bir bir ortaya karmay denerken, klasik a k roman n n konusunu oldu u gibi koruyor ama i eri ini ve anlat m Edebiyat m z n ustalar ndan P nar K r, Bitmeyen A k ta a k t m boyutlar yla ve ok de i ik, al lmad k a lardan irdeliyor Edebiyat n ve ya am n en temel elerinden biri olan a k duygusal de il de ak lc bir yakla mla ele al p ta d t m olas l klar bir bir ortaya karmay denerken, klasik a k roman n n konusunu oldu u gibi koruyor ama i eri ini ve anlat m n alt st ediyor Bunu yaparken okur ve teki ki ilerle birlikte yazar da roman n ba ki ilerinden biri olarak olaylar ke fetme s recine sokuyor Bu yazar , Nilg n ile Sinan n znel anlat mlar n kendi nesnelli iyle dengelemek iddias ndaysa da, nesnelli ini her zaman koruyup korumad konusundaki son karar okurun olacakt r elbette.Gelelim bu romanda yazar kisvesi alt na saklanan ukala yazara Olaylar do ru d r st, s ras yla anlataca na, bir oraya bir buraya atlayan, ba ki ilerinin gevezeliklerine uzun uzun yer verdikten sonra, tam gevezelikler heyecanl olmaya ba lad nda s ze dalan bir yazara pek ok okur, belki de hakl olarak ukala s fat n yak t rm t r Buna kar yazar n tek savunmas , burada anlat lan n al lm bir yk olmad d r Burada anlat lan ne bir a k yk s d r ne de Nilg n n, Sinan n ya amlar A k n yk s n anlatmak gibi belki de olas z bir aban n i ine girmi olan yazar, Nilg n ile Sinan n yard m n istemi tir yaln zca Yani onlar n a k iyi mi sonu lanacak k t m , mutlu mu olacak mutsuz mu, bu kalpsiz ve duygusuz ve cinselli i belirsiz yazar n umurunda bile de il.
  Pınar Kür
  Yazar Bursa da do du Tam ad Havva P nar K r Yazar smet K r n k z d r lk ve orta okulu Ankara da , liseyi New York ta okudu niversiteye New York ta ba lad ve stanbul da Robert Kolej in y ksek k sm nda tamamlad Fransa da Sorbonne niversitesinde Yirminci Y zy l Tiyatrosunda Ger ek ilik ve Yan lsama Pirandello, O neill ve Etkileri teziyle doktoras n verdi Ankara da Devlet Tiyatrolar nda dramaturg olarak al t 1971 1973 Bilgi niversitesinde ders verdi Gazeteci Can Koluk sa ile bir s re evli kald Hik yeleri 1971 den itibaren dergilerde yay nlanmaya ba lad M stehcenlik y z nden tenkide u rad.


  Commentaires:

  Özgür Özer
  Dört… Mahkemelik bir kitap. Müstehcenlik nedeniyle. Kimileri Bitmeyen Aşk'a "bitmeyen kitap" demiş. Okumayı aylarca bitiremeyenler olmuş. Aksine ben nedense sağlam ve sürükleyici buldum. Üç günde bitirdim. Doğal, gerçekçi bir anlatımı var. Yer yer üzücü, hırpalayıcı. Baş kahramanları bir şair erkek ile bir tiyatrocu kadın olan Bitmeyen Aşk'ın yazıldığı dönemde, özel tiyatro personelinin böyle refah içinde yaşadığını düşünmüyorum. Tiyatro mesleğini [...]

  Ferda Esin
  Pinar kur'un son kitabi sanmistim oysa ki 1986'da ilk kes basilmis.tevekkeli okurken diyorum Kucuk Oyuncu tadinda diye. Aski kadin-erkek-ucuncu bir kisi acisindan irdelemis cok da iyi yapmisrukleyici bir kitap

  Derya U.G.
  Aylarca elimde süründün be kitap! bitmeyen aşk değil bitmeyen kitap oldun benim için. seni sadece bu şekilde hatırlayacağım.bunların dışında tabiki saplantılı bir aşk hikayesi okuyoruz. araya yıllar giriyor,farklı farklı insanlar giriyor ama gene de bu aşk tam anlamıyla bitmiyor. sevdiğin kişinin bütün kötü özelliklerini silmek ve her türlü hatasını affetmek bu kadar kolay mı diye düşündürttü bana1985 yılında bu romanın halkın ar duygularını incittiğ [...]

  Sweet Drop
  Yıllardır her sene ilk kez okurmuşcasına okuduğum kitabım.

  • [PDF] Download Ø Bitmeyen Aşk | by ½ Pınar Kür
   498 Pınar Kür
  • thumbnail Title: [PDF] Download Ø Bitmeyen Aşk | by ½ Pınar Kür
   Posted by:Pınar Kür
   Published :2019-02-25T09:11:09+00:00