☆ Şık - Ölüm Bir Kurtuluş Mudur - Namusla Açlık Meselesi - Boşanmış Kadın (Mutallaka) || ✓ PDF Download by ☆ Hüseyin Rahmi Gürpınar


 • Title: Şık - Ölüm Bir Kurtuluş Mudur - Namusla Açlık Meselesi - Boşanmış Kadın (Mutallaka)
 • Author: Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • ISBN: null
 • Page: 132
 • Format: None

 • Geni okuyucu kitlesine hitap etmi bir yazar olan H seyin Rahmi, romanlar nda stanbul hayat n ve buradaki baz tipleri ve olaylar karikat rize ederek anlat r lk ad Ayna olan eser, Ahmet Mithat Efendi nin teklifiyle k ad yla ilk olarak 1889 y l nda bas lm t r Alafrangal k modas n n gen ler zerindeki etkilerini g l n y nleriyle ele alan eser ok be enilmi tir YGeni okuyucu kitlesine hitap etmi bir yazar olan H seyin Rahmi, romanlar nda stanbul hayat n ve buradaki baz tipleri ve olaylar karikat rize ederek anlat r lk ad Ayna olan eser, Ahmet Mithat Efendi nin teklifiyle k ad yla ilk olarak 1889 y l nda bas lm t r Alafrangal k modas n n gen ler zerindeki etkilerini g l n y nleriyle ele alan eser ok be enilmi tir Yazar n da belirtti i gibi psevdi roman n n ekirde i gibidir Eserde m spet ve menfi alafranga tipler vard r, fakat m spet tip M tak Bey ayr nt l olarak ele al nmam t r T rk toplumunda alay konusu olan alafranga tipin anlat ld k roman nda ya anan a a l k duygusu ok arp c ekilde sunulmu tur hret Bey in sokak k pe ini al p lokantaya gidi i, Tepeba Bah esi nde dans ederken ba na gelenler okuyucunun g lerek okuyaca yerlerdir.
  Hüseyin Rahmi Gürpınar
  H seyin Rahmi G rp nar was a Turkish writer and politician.G rp nar was the son of a family close to the Ottoman court, born in Istanbul Having lost his mother at an early age, he was sent to Crete where his father was an Ottoman civil servant, however he was soon sent back to Istanbul, where he was brought up by his aunts and grandmothers in Istanbul.G rp nar started writing fiction at an early age He became a civil servant, then a writer and journalist He later served as a member of parliament in the early years of the Turkish Republic between 1935 and 1943.


  Commentaires:

  • ☆ Şık - Ölüm Bir Kurtuluş Mudur - Namusla Açlık Meselesi - Boşanmış Kadın (Mutallaka) || ✓ PDF Download by ☆ Hüseyin Rahmi Gürpınar
   132 Hüseyin Rahmi Gürpınar
  • thumbnail Title: ☆ Şık - Ölüm Bir Kurtuluş Mudur - Namusla Açlık Meselesi - Boşanmış Kadın (Mutallaka) || ✓ PDF Download by ☆ Hüseyin Rahmi Gürpınar
   Posted by:Hüseyin Rahmi Gürpınar
   Published :2019-02-21T07:40:57+00:00